Què és
AbsisCloud?

AbsisCloud és el servei al núvol per a l’explotació de solucions ABSIS.
Amb AbsisCloud vostè assolirà un augment immediat de la productivitat i de l’eficiència de la seva organització. AbsisCloud li permetrà dedicar els seus esforços a gestionar els seus processos.
ABSIS gestionarà els seus sistemes i l’informarà periòdicament del seu estat.

La proposta d'Absis per a entorns al núvol

IAAS
(Infrastructure as a service)
Serveis d'infrastructures en Cloud


SAAS
(Software as a Service)
Solucions al núvol


Característiques

Les infraestructures de sistemes d’AbsisCloud compten amb totes les avantatges que ofereix ABSIS en el nivell Premium del Servei de Suport a Sistemes. El nivell Premium li permet despreocupar-se de les actualitzacions de noves versions, ja sigui de la solució implantada com del software de base, ja que aquestes es realitzaran per l’equip de gestió d’entorns AbsisCloud. A més, amb el servei Premium, ABSIS es converteix en el vigilant de la seva instal·lació, avançant-se a possibles errades i intervenint en el moment en que es produeixi qualsevol incidència que pugui afectar al correcte funcionament de qualsevol dels components de la infraestructura. Les característiques d’AbsisCloud i del nivell de servei Premium són les següents:

Seguretat

Planificació i execució d’una política efectiva de backups d’acord a les característiques de la seva organització. Accés controlat i permès únicament des d’ubicacions autoritzades.

Plans de contingència

Creació de plans de contingència i validació de les mesures de seguretat implantades mitjançant simulacres periòdics de recuperació de desastres.

Revisió

Revisió periòdica de la parametrització dels servidors i serveis que conformen la infraestructura física i els sistemes d’informació de l’entorn per garantir un rendiment òptim.

Manteniment

Elaboració d’un pla de manteniment per als servidors que allotgen les solucions ABSIS, aplicant les últimes versions i correcció d’errors dels sistemes operatius, dels software de base necessari i de les solucions d’ABSIS contractades.

Monitorització

El sistema resta monitoritzat constantment per detectar i corregir qualsevol desviació abans de que es produeixi una incidència o degradació del servei.

Seguiment

El seu entorn AbsisCloud estarà gestionat permanentment per un equip específic de tècnics que realitzaran les actuacions preventives o reactives que aquest requereixi per a un funcionament òptim. Vostè rebrà un informe mensual de l’activitat del seu entorn i de les actuacions realitzades en el període.

Cloud
Computing


El Cloud Computing, la Informàtica al Núvol, es defineix com la externalització mitjançant Internet de l’accés als recursos de computació: recursos hardware, aplicacions software i la informació que aquests tracten. Aquests recursos s’ubiquen en entorns que es poden configurar perquè tinguin alta disponibilitat i són gestionats per equips tècnics i humans, específics, dedicats i especialitzats. Aquest nou paradigma transforma la visió de consum d’informàtica tal com la concebíem fins ara: la informàtica (software/hardware) deixa de ser un bé que es compra per passar a ser un servei que es consumeix.

FAQ
Quin tipus d’aplicacions poden ser distribuïdes i explotades en un entorn ABSIS-Cloud?

Totes les solucions Web d’ABSIS poden ser desplegades en un entorn ABSIS-Cloud. Amb ajuda de tecnologies com Terminal-Server o Citrix també és possible desplegar aplicacions d’escriptori en entorns Cloud d’accés web.

Ja utilitzo solucions ABSIS. Quin nivell de manteniment de les aplicacions tindré si les trasllado a un entorn AbsisCloud?

Continuarà rebent el mateix nivell de manteniment que rebia fins al moment del trasllat dels sistemes als entorns Cloud.

Ja utilitzo solucions ABSIS i a més tinc contractat un servei Premium. Mantindré aquestes condicions de servei?

ABSISCloud inclou totes les prestacions del servei de sistemes Premium.

Com de flexible és, en el que a recursos es refereix, la infraestructura que allotgi les meves solucions?

És possible ajustar els sistemes a les necessitats de recursos hardware que les solucions requereixin. Aquest ajust es realitzarà periòdicament prèvia recomanació i aprovació per part del client.

Qui administra el meu entorn Cloud?

L’entorn Cloud està completament administrat per un equip de gestió específic de d’ABSIS. Aquest equip s’encarrega de totes les tasques de monitoratge, manteniment, execució dels plans de backup, etc.

Assegura la solució ABSIS-Cloud el compliment de la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD)?

ABSIS-Cloud forma part del sistema d’informació d’ABSIS auditat i certificat amb la ISO-27001. El compliment de la LOPD és un requeriment de la ISO-27001.

Quines garanties em dóna ABSIS que respectarà la confidencialitat sobre les dades de la meva entitat?

Com a part del protocol de contractació del servei ABSIS-Cloud, ABSIS subscriurà un compromís de seguretat i confidencialitat sobre les dades i la lògica dels entorns que gestiona. Així mateix, ABSIS es compromet, a petició de l’organització contractant, a facilitar l’accés a la informació i/o a facilitar el trasllat de la mateixa cap a entorns in-house o cap a entorns gestionats per altres proveïdors. Aquest trasllat es realitzarà a través de models estàndard d’exportació de dades.

Com podré fer un seguiment de l’entorn ABSIS-Cloud que contracti?

Mensualment rebrà un informe complet i personalitzat de l’activitat del seu entorn. En ell tindrà informació del rendiment i disponibilitat dels sistemes així com possibles valoracions sobre ajustos a fer als mateixos. També disposarà d’una relació de les actuacions que l’equip de gestió de l’entorn hagi realitzat durant el període.