Esdeveniments
21-04-2017
ABSIS empresa patrocinadora del XVI Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya

El dies 4, 5 i 6 de maig es va celebrar a Reus el XVI Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, al que vàrem asistir juntament amb Wolters Kluwer i el seu ampli catàleg de solucions dirigides a l’Administració Pública.

El Congrés va tenir una alta participació i la nostra presentació “La Gestió del document electrònic des del registre a l’arxiu”  dirigida per David Sanchez (Product Manager de la Línia de productes d’Administració Electrònica d’ABSIS) i Cindea Saranz (Coordinadora de projectes en l’àrea de Gestió de la Relació amb el Ciutadà d’ABSIS), va ser un èxit d’assistents.

congres_arxivistica_img

Inscripció tancada


12-01-2017
ABSIS va patrocinar el II Congrés de Govern Digital

Èxit de participants en el II Congrés de Govern Digital

 ABSIS va presentar el cas d’èxit de l’Ajuntament de Premià de Mar

En el II Congrés de Govern Digital que va tenir lloc a Barcelona el 25 i 26 de gener, ABSIS va presentar la plataforma d’administració electrònica utilitzada per l’Ajuntament de Premià de Mar per gestionar el cicle de vida dels expedients tramitats i dels documents electrònics produïts i capturats per l’ajuntament, donant cobertura als requisits de la Llei 39/2015.

La sessió també va donar a conèixer quins són els darrers components incorporats a la plataforma: signatura mòbil i signatura manuscrita electrónica, entre d’altres.

La ponència va concloure amb una demostració de les darreres millores tecnològiques adoptades per l’Ajuntament per optimitzar i modernitzar els processos d’atenció ciutadana presencial, mostrant un exemple de com s’incorpora la signatura del ciutadà a les sol·licituds presentades, fent servir el mòdul eAtiende d’ABSIS i el dispositiu de signatura manuscrita electrònica VidSigner

Inscripció tancada


30-11-2016
La 1a edició del Fòrum d’Innovació Pública es va celebrar a Barcelona i va abordar els reptes i desafiaments de les Administracions en la seva transformació digital

El Fòrum d’Innovació Pública organitzat per Wolters Kluwer i ABSIS, va ser un esdeveniment únic a on es van compartir tendències en innovació pública, un espai per aprendre i també inspirar a una comunitat creixent de gent apassionada per resoldre els reptes i desafiaments de l’administració moderna d’una forma diferent.

La Jornada es va celebrar al centre de convencions Món Sant Benet, marc ideal per a la generació d’idees. En el fòrum es van abordar una gran varietat de qüestions relacionades amb la innovació, la tecnologia i la seva incidència en les Administracions Públiques. Van comptar amb la intervenció d’experts rellevants com Concepción Campos Acuña, Victor Almonacid, Lluis Esteve, Miquel Estapè o Xavier Sancliment entre d’altres.

Aquesta primera edició es va organitzar sota l’eix temàtic “Una nova dimensió de l’administració electrònica“, el que ja oferia algunes pistes sobre la gran rellevància que es va donar durant la jornada als reptes que presenta la nova Llei 39/2015 de convertir la tramitació electrònica en la forma habitual de les Administracions en la seva gestió amb els procediments i en la seva relació amb els ciutadans i les empreses.

jornada_wk_cat

 

Organitza
Wolters Kluwer // ABSIS

Programa
Veure el PDF aquí

Media Partners
Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

Inscripció tancada


18-07-2016
Jornada debat: L’impacte de la Llei 39/2015 sobre la Gestió dels Procediments Administratius – Palma de Mallorca

La proposta d’ABSIS per la gestió del Procediment Simplificat

La Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que entra en vigor el proper dia 2 d’octubre de 2016, planteja el repte de la implantació de l’Administració Electrònica amb plenes garanties jurídiques.  A partir d’aquesta llei el document vàlid és el document electrònic, i les administracions tenen l’obligació de relacionar-se amb el ciutadà a través de mitjans també electrònics.

Per a complir amb la llei, les administracions hauran de disposar d’un registre amb capacitat de gestionar documents electrònics,  eines per tramitar els expedients en format electrònic, potenciar la notificació al ciutadà i a les empreses mitjançant la notificació electrònica, i mantenir en arxiu electrònic la documentació dels procediments finalitzats.

Per aquest motiu vem preparar una  la jornada de debat al 14 de juliol (a l’hotel Santos Nixe Palace de Palma de Mallorca) en la que van participar ponents com Miquel Ballester i Jordi Masias i  es va crear debat amb tots els participants.

La jornada va ser un èxit d’assistència i de participació on es va debatre, entre tots els assistents, sobre les solucions i els problemes en la implantació del Procediment Electrònic.

Presentacions

Inscripció tancada


21-06-2016
Jornada debat: L’impacte de la Llei 39/2015 sobre la Gestió dels Procediments Administratius – Barcelona

La proposta d’ABSIS per la gestió del Procediment Simplificat

La Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que entra en vigor el proper dia 2 d’octubre de 2016, planteja el repte de la implantació de l’Administració Electrònica amb plenes garanties jurídiques.  A partir d’aquesta llei el document vàlid és el document electrònic, i les administracions tenen l’obligació de relacionar-se amb el ciutadà a través de mitjans també electrònics.

Per a complir amb la llei, les administracions hauran de disposar d’un registre amb capacitat de gestionar documents electrònics,  eines per tramitar els expedients en format electrònic, potenciar la notificació al ciutadà i a les empreses mitjançant la notificació electrònica, i mantenir en arxiu electrònic la documentació dels procediments finalitzats.

Per aquest motiu vem preparar una  la jornada de debat al 14 de juny (a l’hotel Silken Diagonal de Barcelona) en la que van participar ponents com Jordi Masias i Raül Rabionet i  es va crear debat amb tots els participants.

La jornada va ser un èxit d’assistència i de participació on es va debatre, entre tots els assistents, sobre les solucions i els problemes en la implantació del Procediment Electrònic.

Presentacions

Inscripció tancada


14-04-2016
Palma de Mallorca – Jornada SmartCities: transformem les ciutats per a fer-les més eficients i sostenibles – 27 d’abril

Palma de Mallorca – Hotel Santos Nixe Palace

La societat actual genera una creixent demanda de coneixement sobre el territori i de la gestió que s’hi realitza: la gestió dels serveis, la gestió dels tributs, la planificació urbanística, la vivenda, les infraestructures, la gestió del patrimoni cultural, la gestió sobre la ciutat.

L’administració com a mitjanera entre la societat i el territori, necessita disposar de la informació i dels mecanismes necessaris per a garantir l’execució dels projectes i dirigir les actuacions públiques en la transformació del territori.

En aquest context, el territori es converteix en eina clau, útil i necessària en els processos de gestió i pressa de decisions integral del municipi. Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) promouen la gestió automàtica i eficient de les infraestructures i els serveis urbans, així com la reducció de la despesa pública i la millora de la qualitat dels serveis, aconseguint així, atraure l’activitat econòmica i generar progrés.

Amb l’objecte de solucionar aquestes necessitats, des d’ABSIS vem preparar la XIV jornada sobre La Gestió del Territori: SmartCities, transformem les ciutats per fer-les més eficients i sostenibles”, que es va realizar a Palma de Mallorca, el pasat dia 27 d’abril a l’Hotel Santos Nixe Palace, on vàrem conèixer el cas real d’ Alcúdia i com aquest municipi organitza i racionalitza la informació del seu planejament urbanístic per donar millor servei als ciutadans. Amb una participación, per part dels assistents, molt activa i dinámica.

Programa_MALL_cat

Inscripció tancada


Pag. 1 de 212