CGAP Analitycs

És una eina de BI (Business Intelligence) que proporciona informació gràfica de la situació econòmica i pressupostària, mostrant indicadors financers i pressupostaris amb possibilitat de comparar els valors entre diferents exercicis i mostrant informació a diferents nivells d’agregació. La informació tractada s’obté automàticament des de l’aplicació de comptabilitat, podent programar la freqüència amb la que es desitgi que s’actualitzi la informació.

És una aplicació en el núvol que s’integra amb la comptabilitat CGAP.

Característiques / Funcions
Beneficis

Proporciona diferents nivells d’informació pressupostària i financera, tractada i representada gràficament.

S’adapta a cadascun dels perfils de l’Entitat que precisen informació d’alt nivell.

Eina de BI, que permet tractar l’enorme quantitat d’informació que proporciona la comptabilitat, calculant els indicadors més importants i comparant els valors de les comptabilitats de diferents anys.

Obtenció d’informació estratègica per a la presa de decisions de gestió de l’Entitat.

Totes les dades que es mostren, es poden filtrar temporalment (exercici i/o mes) o per altres criteris.

Facilitat d’ús per a l’obtenció de la informació que es requereix.