Sistemes
d'Informació
Geogràfica

Solucions
d'Informació
Territorial

El SIT (Sistema d’Informació Territorial) d’ABSIS està format per un conjunt de solucions que cobreixen tot el cicle de vida de la cartografía amb l’objectiu de garantir l’EQUILIBRI entre la realitat territorial i la informació associada per a una gestió eficient del Territori d’acord amb les bases de les ciutats intel·ligents (Smart Cities).

Proporciona una Plataforma Geoespacial Corporativa on s’integra una base de dades unificada de la ciutat i les eines per al seu futur manteniment, anàlisi i explotació, amb l’objectiu de transformar aquestes dades en informació estratègica que faciliti la presa de decisions i la seva posterior difusió oberta i transparent als ciutadans.

Facilita la gestió en els àmbits dels serveis, la participació ciutadana, l’urbanisme, el cadastre, el turisme i el creixement econòmic, la via pública, …

Aquest projecte es desenvolupa a través de TECNOGEO, consultora del Grup
ABSIS especialitzada en el desenvolupament de solucions de gestió d’informació geoespacial per a empreses i administracions públiques.

www.tecnogeo.es

Mòduls

Serveis